Ettevõttest

Eesti Maavarade Grupp (EMG) tegeleb ehitusmaavarade kaevandamise ning maavara väärindamisega. Gruppi on koondunud pikaajaline kogemus ja valdkondlik oskusteave alates 1993. aastast. Toodame ehitusmaavarast materjale, mida ehitussektor igapäevaselt vajab ning tarbib.  Hindame kõrgelt inseneride kaasamise vajalikkust, mistõttu karjääride majandamise ja juhtimise eest vastutavad meie ettevõttes praktilise kogemusega ning kutsetunnistusega mäeinsenerid. Teeme koostööd kohalike kogukogukondade ja oma klientidega, et ohjata tegevusega kaasnevaid mõjusid, vahetada kogemusi ning ühiselt edasi areneda.

Maavara kaevandamisega tegeleb grupis ettevõte EMG Karjäärid OÜ. Jooksvalt tegeleme uute maavara leiukohtade otsimise, uurimise ja kasutuselevõtuga, et tagada ehituses vajalikue toorme pikaajaline varustuskindlus. Kaevandamine toimub hetkel üheksas maakonnas ja kahekümne kahes karjääris üle Eesti (tutvu karjääride asukohtadega).  Grupi ettevõte EMG Kuiv Liiv OÜ tegeleb liiva väärindamisega, mille tarbeks on rajatud Harjumaale Kuusalu valda liiva kuivatamise ja töötlemise tehas.

 

EMG Karjäärid OÜ on saanud SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuse projektile „EMG Karjäärid OÜ ressursitõhususe investeering“, mille raames soetatakse kaks hübriidekskavaatorit. Projekti eesmärk on muuta ressursitõhusamaks tootmisprotsesse, mille kaudu saavutatakse 10,7%-line ressursikasutuse paranemine. Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Toetuse summa on 199 990,00 eurot.