Keskkond ja kvaliteet

Keskkond ja kvaliteet on meie jaoks väga olulised. EMG ettevõtted annavad läbi keskkonnateadlikkuse endast parima, et mitte täita üksnes minimaalseid keskkonnanõudeid, vaid vastavalt võimalustele olla veelgi paremad. Maavarade kaevandamisega seotud majandustegevus mõjutab elu- ja looduskeskkonda mingil määral alati, kuid neid mõjusid on võimalik ennetada ning leevendada. Pöörame pidevalt tähelepanu keskkondlikule- ja sotsiaalsele vastutustundlikkusele, mille käigus teostame erinevaid keskkonnaseireid ning arendame ja juurutame pidevalt keskkonnaalaseid lahendusi.

Tootmistegevuses lähtume kliendi soovidest ja vajadustest, tagades tootmise kvaliteedi vastavalt Eestis kehtivatele standarditele. Elu on näidanud, et parimad lahendused tagab tihe koostöö kliendiga ning kaasa mõtlemine lähtuvalt konkreetse projekti vajadustest. Meie tootmine on sertifitseeritud ning väljastame enim kasutatavate toodete osas toimivusdeklaratsiooni või kliendi soovil ja erilahenduste korral tootmisohjest lähtuva vastavusdeklaratsiooni.

Toodete vastavust nõuetele kontrollime lisaks akrediteeritud laborile oma ehitusmaterjalide laboris, mida arendame pidevalt ning mis võimaldab esialgsed tulemused saada väga operatiivselt. Viimane annab lisagarantii, et väljastatava materjali kvaliteet on stabiilne ning vastab nõutule.